background
background

پشتیبانی نرم افزار های شرکت ماهان وب گستر آویژه

خدمات و سرویس های ماهان وب گستر آویژه

نگهداری و پشتیبانی از یک سیستم نرم افزاری و اطلاعاتی مانند هر سیستم دیگر امری لازم و ضروری است. به دلیل دغدغه مدیران از عملکرد سیستم ها، این موضوع در شرکت ماهان وب گستر آویژه به عنوان راهکاری جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان در نظر گرفته شده است.

امکان تغییر
و توسعه نرم افزار

این شرکت شرایطی را در ساختار و معماری سیستم در نظر گرفته است تا ایجاد هرگونه تغییر و اضافه کردن امکانات جدید به سادگی صورت پذیرد

آموزش
و راهنمایی

تدابیری اندیشیده شده است تا کاربران گرامی در صورت تمایل بتوانند از آموزش های فنی و غیرفنی شرکت جهت سهولت استفاده از نرم افزار برخوردار شوند

مشاوره
فنی و تخصصی

مشاوران و متخصصین شرکت ماهان وب گستر آویژه در نظر دارند تا در صورت نیاز اطلاعات و دانش خود را در اختیار همکاران دیگر قرار دهند

background

خدمات و پشتیبانی ما!

بهترین خدمات ممکن برای یک شرکت نرم افزاری

تحلیل و بررسی خدمات مورد نیاز

01 - قدم

شناسایی سرویس گیرنده و خدمات دهنده

02 - قدم

بررسی انواع خدمات و سرویس قابل ارائه

03 - قدم

ارائه خدمات بی بدیل و نمونه در کشور

04 - قدم